René KÜSS

3 mai 1913, Paris

20 juin 2006, Paris

Chirurgien.

Rene Kuss
Rene Kuss sépulture